Om projektet GREEiNSECT – University of Copenhagen

DANISH > Om projektet

Om GREEiNSECT

Produktion af spiselige insekter kan blive et vigtigt bidrag til at sikre fødevareforsyningen nu og i fremtiden.

GREEiNSECT er et forskningssamarbejde der undersøger hvordan masse produktion af udvalgte insektarter kan blive udviklet til at forsyne Kenya med både næringsrige fødevarer og protein til husdyrsfoder.

Et konsortium af universiteter og private entreprenører vil i fælleskab undersøge de tekniske, økonomiske og sociale aspekter af at udvikle insektproduktion i Kenya som en bæredygtig og socialt inkluderende ’grøn’ sector. GREEiNSECT vil sikre forskningskapacitet i Kenya gennem støtte til uddannelse af ph.d. kandidater indenfor insektproduktion, fødevarer og økonomi.

Læs mere om projektet på engelsk på www.greeinsect.ku.dk